הגדרה עצמית, הכרה ויחסי כוח/תלות בקרב אנשים עם מוגבלויות בישראל (קהילת לימודי מוגבלויות) ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'


ג

17:00

בניין הכיכר, כיתה 012

הגדרה עצמית, הכרה ויחסי כוח/תלות בקרב אנשים עם מוגבלויות בישראל (קהילת לימודי מוגבלויות)

שליטה, יחסי כוח והתנגדות הם במוקד התפישה הביקורתית שלימודי מוגבלות מבקשים לקדם. בישראל יחסי-כוח אלה מכילים בתוכם לצד התנגדות כלפי הממסד הרפואי, קונפליקטים מגוונים נוספים הקשורים למציאות החברתית והמדינית באזור. מציאות זו מציבה את שאלת המוגבלות במיקום ייחודי, בין מרכיבי זהות שונים, ומייצרת תמונה מורכבת ביחס למעמדם של אנשים עם מוגבלויות שונות אל מול הממסד הרפואי והמדינתי. במושב זה נדון ביחסי הכוח ויחסי התלות בין אנשים עם וללא מוגבלות ובין אנשים עם מוגבלות לבין עצמם בהקשרים שונים בחברה הישראלית-פלסטינית. כמו כן, נעמיק בנושא ההגדרה העצמית-קבוצתית ובדרישה להכרה, הן כלפי הממסד הרפואי והמדינתי והן בין ובתוך תת-קבוצות של אנשים עם מוגבלויות שונות.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה