סוציולוגיה דיגיטלית: על הכלכלה והפוליטיקה של מרחבים חברתיים מקוונים ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'


ג

17:00

בניין אקדמיה, קומה מינוס 1, כיתה 108

סוציולוגיה דיגיטלית: על הכלכלה והפוליטיקה של מרחבים חברתיים מקוונים

השנים האחרונות חזו בצמיחה של מרחבים מקוונים שמהווים מכולה לפעולה חברתית מגוונת. מחשש מובן להציע הסברים שמושתתים על הנחות טכנולוגיסטיות ומאשררים אותן, נקטה הדיסיפלינה הסוציולוגית בגישה שמרנית משהו ואיחרה להציע הסברים לתופעות שכרוכות בשינויים אלו. לאחרונה חלה פריחה בנסיונות להציע הסברים סוציולוגיים לחיינו שהופכים ונעשים מתווכים באמצעות טכנולוגית תקשורת דיגיטלית. ארבעת המאמרים המוצעים במושב מהווים דוגמה לנסיונות אלו.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה