אחריות חברתית באקדמיה ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'


ג

17:00

מרכז מבקרים

אחריות חברתית באקדמיה

במושב יוצגו ארבעה מחקרים שעניינם תהליכי השינוי שעוברת האקדמיה וקידום האחריות החברתית של האקדמיה כמוסד ציבורי וחברתי. אם בעבר עסקו המוסדות להשכלה גבוהה בקידום ידע ומחקר והפצתו על ידי הוראה, הרי שבשנים האחרונות מתרחבים תחומי הפעילות של מוסדות אלה והאקדמיה מתבקשת לענות על צרכים חברתיים נוספים. הקמת המכללות האזוריות שהפכו לאקדמיות, משמעות ההשכלה הגבוהה ככלי לניעות תעסוקתית-כלכלית וחברתית, העלייה במספר הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה מחד אל מול צמצום תקציבי ההשכלה מאידך, ומיקומם של חלק מהמוסדות האקדמיים במרחב מאתגרים את המוסדות להשכלה גבוהה במשימות אקדמיות ונוספות שעיקרן פעילות לקידום החברה במגוון תחומים שבעבר האקדמיה כלל לא נדרשה להן. כך לדוגמא, אם בעבר עסקה האקדמיה במעורבות בקהילה היום נדרשת האקדמיה לגלות אחריות חברתית הן בהקשר הפנימי-בקמפוס עצמו והן מחוצה לו בהקשרים של פעילות בקהילות הסובבות אותה. המושב יבחן היבטים וביטויים שונים של אחריות חברתית באקדמיה.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה