שולחן עגול: שבירת שתיקות בישראל: עדות, ארכיון ופוסט-קונפליקט במבט משווה ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'


ב

16:30

בניין אקדמיה, קומה מינוס 1, כיתה 101

שולחן עגול: שבירת שתיקות בישראל: עדות, ארכיון ופוסט-קונפליקט במבט משווה

המושב יעסוק בתהליכי שבירת שתיקות סביב אירועים וקונפליקטים שונים בהקשר הישראלי,
תוך התמקדות בהפקת עדויות מילוליות וחזותיות, ביצירת ארכיונים ובמשמעויותיהם
הסוציולוגיות והפוליטיות במבט עכשווי, היסטורי וצופה אל העתיד.
בפאנל ישתתפו חוקרות ואקטיביסטיות שעוסקות בנושאים וקונפליקטים מגוונים: מהכיבוש
הישראלי, דרך פרשת חטופי תימן, מזרח ובלקן ועד להקשר של נפגעי ונפגעות תקיפה מינית.
הפאנל ייפתח בהרצאת מבוא קצרה על ידי המארגנים, ולאחריה כל משתתפת תציג במשך כחמש
דקות את הנושא והתמה שמעסיקים אותה.
במסגרת המושב נקיים מספר סבבים של שאלות שיבחנו תמות משותפות בנושאים השונים. בין
הנושאים בהם נעסוק יהיו הנסיון למנוע השתקות/מחיקות היסטוריות והאופן בו נסיון זה קשור
להבניות חברתיות כובלות/משחררות, לצדק ו/או פיוס; יחסי הכוח שנבנים ומעורערים מתוך
הפעולה ההיסטוריוגרפית-מארכבת; משמעות ייצור קול/מבט קולקטיבי מתוך מאגר של
קולות/מבטים אישיים; השלכות מעשה התיעוד ביחס לסוכנות ולייצוג של קורבן, עד ועומד-
מנגד; אופני פעולה אזרחית מול גורמי ממשל, ועוד.
המטרה המרכזית של הפאנל היא לדון בדמיון ובשוני בשבירת שתיקות סביב קונפליקטים שונים.
אנו צופים שעיסוק בסוגיה דומה אך בהקשרים שונים יאפשר תנועה בין הקונקרטי למופשט,
ויוכל להציע חשיבה מאתגרת על הקונפליקטים בהם נדון, חלקם מוכרים יותר ואחרים מוכרים
פחות. פורמאט הפאנל מעתיק למעשה את הניסיון של פעולת התיעוד האקטיביסטית לבזר את
הכוח ולפתח שיח מכיל, מגוון ומפרה הדדית. כך, הפאנל מבקש להוות בעצמו הן תיעוד והן אפיק פעולה במרחב האקטיביזם ההיסטוריוגרפי של ישראל 2017.

הרצאות
  • אין הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה