על קו התפר: שיח על גבולות של סביבה, חברה ומרחב (קהילת סביבה וחברה) ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'


ב

09:30

בניין הכיכר, חדר דיונים 242

על קו התפר: שיח על גבולות של סביבה, חברה ומרחב (קהילת סביבה וחברה)

מושב זה דן ביחסי כוח ויצירת הגמוניה, ובתהליכי היבדלות ו/או שיתוף פעולה בין שחקנים במרחב המשפיעים על ומושפעים מהסביבה הטבעית, החקלאית, והחברתית. במסגרת המושב, נברר כיצד מוסדות השלטון המתווים מדיניות (למשל, בתחום התכנון) או חוסר מדיניות (למשל, בתחום הפסולת האלקטרונית) באים במגע עם שחקנים מהחברה האזרחית ומקרב אוכלוסיות מודרות משני עברי הקו הירוק תוך שהם נעים על קו תפר רגיש שבין שיח של כוח לבין שיח של שיתוף וחיפוש פתרונות ישימים.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה