מרחבים של צריכה, זירות של משמעות (קהילת צריכה ותרבות) ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'


ב

09:30

בניין אקדמיה, קומה מינוס 1, כיתה 101

מרחבים של צריכה, זירות של משמעות (קהילת צריכה ותרבות)

מושב זה יעסוק בסגנונות של צריכה המשמשים להבניית זהות קולקטיבית בקבוצות שונות בחברה בישראל. המושב מציג פרקטיקות של יצירת משמעויות חברתיות בזירות מגוונות: במרחבים העירוניים, הלאומיים והטראנס-לאומיים. ניקולס ג'ון יציג היבט חדשני של התרבות הצרכנית בת-זמננו -"כלכלת השיתוף" וידון במשמעיות העולות ממקרה זה ביחס לתפיסת העצמי ויחסיו עם האחר בהקשר הקפיטליסטי הנוכחי. דני קפלן ויוני קופר יעסקו באינטראקציה ובמערכת היחסים הסמיוטיים שבין המשתתפים וקהל הצופים בתוכנית הריאליטי האח הגדול ויראו כיצד אלה תורמים להבנה של הלאומיות בישראל. גיא שני יעסוק באופני התייחסותן של קבוצות מן המעמד הבינוני למרחב העירוני וידון במרחב כקטגוריה בעלת פוטנציאל לעיצוב טעם והיבדלות חברתית. תמר ערב תציג את האופנים בהם פליטי אפריקה בישראל מאמצים דפוסים פופולריים של תרבות צריכה כאמצעי להשתלבות במרחב הכלכלי-חברתי בישראל.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה