"כיבוש המשפחה" - או המובן מאליו בפרקטיקות משפחתיות בישראל (קהילת משפחה) ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'


ב

09:30

בניין הכיכר, כיתה 105

"כיבוש המשפחה" - או המובן מאליו בפרקטיקות משפחתיות בישראל (קהילת משפחה)

המושב יבחן איך הכיבוש והקונפליקט הפכו לחלק מובן מאליו בפרקטיקות ובאינטראקציות משפחתיות בחברה הישראלית. בין היתר, יועלו סוגיות הקשורות להתאלמנות בקרב אלמנות צה"ל בדואיות; לנישואין מעורבים בין יהודים לערבים; לפרו-נטליזם ולמיתוס המשכיות הזרע וכן למורכבות הדינאמית של יחסי אחאות בעיניהן של נשים ערביות תושבות הגליל.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה