האוניברסיטה הפתוחה מארחת

האוניברסיטה הפתוחה החלה לפעול בשנת 1976, במטרה להגביר את הנגישות של כלל האוכלוסייה להשכלה הגבוהה. גישתה הייחודית של האוניברסיטה הפתוחה משלבת חתירה לאיכות אקדמית גבוהה ולמצוינות מדעית עם גמישות ארגונית, חדשנות בשיטות ההוראה, ופתיחוּת מְרַבּית כלפי כל המבקשים ללמוד בה, ללא תנאים מוקדמים. האוניברסיטה מציעה לימודים לתואר ראשון בשורה ארוכה של תחומים במדעי הרוח, במדעי החברה ובמדעים המדוייקים וכן לימודים לתואר שני. האוניברסיטה הפתוחה אינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים ללימודים לתואר ראשון. לכל אחד ואחת ניתנת הזדמנות להתנסות בלימודים אקדמיים, ללא דרישות מוקדמות. בלימודי תואר שני דרישות הקבלה זהות למקובל בשאר האוניברסיטאות.

לצד מפגשי הנחיה הנערכים ביותר מ-50 מרכזי לימוד ברחבי הארץ, פיתחה האוניברסיטה שיטת הוראה מרחוק באמצעים אינטראקטיביים מקוונים המאפשרת לכל סטודנט וסטודנטית ללמוד באופן עצמאי, על פי צורכיהם האישיים. חומרי הלימוד תוכננו מראש כאמצעים ללמידה עצמאית, והם מאפשרים גמישות מרבית מבחינת מקום הלימוד, מועדי הלימוד וקצב הלימודים לתואר.
האוניברסיטה הפתוחה מקדמת מחקר אקדמי איכותי הן באמצעות מחקרים של חברי הסגל האקדמי והן באמצעות שלושת מכוני המחקר: המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, המכון לניתוחי מדיניות,והמכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים ומוסלמים.


המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
המחלקה עוסקת במחקר ובהוראה במספר תחומים: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה ויחסים בינלאומיים, מדיניות ציבורית ותקשורת. המחלקה מציעה מגוון רחב של תכניות לימוד דו-חוגיות וחד-חוגיות לתואר ראשון בתחומים אלה. בתכניות קורסי יסוד וקורסים כלליים, המעניקים כלים וידע בסיסיים והיכרות עם התחום, לצד קורסים מתקדמים, המעניקים ידע תיאורטי ואמפירי עדכני ומעמיק על אודות תחומים ונושאים ספציפיים, ומכוונים את הסטודנטים לפיתוח כושר ניתוח עצמאי.

המחלקה מציעה שתי תכניות לימודים לתואר שני המשלבות ידע מדיסציפלינות שונות:
תואר שני בלימודי דמוקרטיה בין תחומיים

תואר שני  בלימודי תרבות (בשיתוף עם המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות)

חברי וחברות המחלקה עוסקים/ות במחקר בנושאים מגוונים, הן בהקשר של חקר החברה הישראלית, והן בהקשר של חקר חברות אחרות ומחקר משווה. הם/ן עורכים/ות מחקרים בתחומים כגון תרבות וחברה, אנתרופולוגיה היסטורית, אנתרופולוגיה פוליטית, דינמיקות עכשויות של תקשורת המונים ותקשורת דיגיטלית, מגדר, אתניות ואי-שוויון, יחסי צבא-חברה, כלכלה פוליטית ועוד.

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה