קול קורא קהילת סביבה וחברה

הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית לשנת 2017 יתקיים בתאריכים 30-31 בינואר 2017בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה. הנושא המרכזי של הכנס השנה הוא 50 שנים ל-1967 .קהילת סביבה וחברה נערכת לארגן מושב במהלך הכנס. אנו מזמינים את חברי הקהילה וגם חוקריםאחרים להגיש תקצירי עבודות שעוסקות בהיבטים סביבתיים-חברתיים של נושא הכנס. למשל:

*השלכות סביבתיות-חברתיות של גדר ההפרדה

*חקלאות וצרכנות אורגנית משני צדי הקו הירוק

*היבטים חברתיים ותרבותיים של טיפול במשאבים חוצי גבולות

*זהות ואזרחות סביבתית והקו הירוק

*סביבה-חברה וההתנחלויות

ניתן להעלות נושאים נוספים בזיקה לנושא המרכזי של הכנס או נושאים אחרים בתחומי העניין שלהקהילהלוח הזמנים להגשת תקצירים לכנס:מערכת הגשת התקצירים באתר האגודה הסוציולוגית נפתחה באוגוסט האחרון. המועד האחרון להגשתהתקצירים: 31 באוקטובר 2016 .המעוניינים להגיש תקציר למושב הקהילה יציינו זאת עם ההגשהבמקום המיועד בטופס.

תשובות על קבלת התקצירים יישלחו עד ה-1 בדצמבר 2016.

אנו מקווים לראות בכנס רבים מכם!

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיתי גרינשפן, יו"ר הקהילה הנכנס itaygree@mail.huji.ac.il

אתר הקהילה - http://www.israel-sociology.org.il/index.aspx?id=2409

בפייסבוק: קהילת סביבה וחברה באגודה הסוציולוגית הישראלית.

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה