קהילת תרבות וצריכה

קהילת צריכה ותרבות במסגרת האגודה הסוציולוגית הישראלית

קול קורא להצגת מחקרים בכנס ה-48 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

שלום רב, הכנס השנתי ה-48 של האגודה הסוציולוגית הישראלית יתקיים בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה. נושא הכנס: "50 ל-67 :חברה, שליטה, התנגדות".

במסגרת הכנס תקיים הקהילה המקצועית לצריכה ותרבות מושב שיתייחס לנושא המרכזי של הכנס. מושב הכנס מהווה הזדמנות להמשיך בפעילות הקהילה ולדון בנקודות המבט שמציעה הסוציולוגיה על הקשרים הקיימים בין תרבות, כוח והתנגדות; בין צרכנות ומנגנוני שליטה; בין השדה הפוליטי לבין השדה התרבותי-פופולארי וקאנוני כאחד. אנו מזמינים ומזמינות מכל מי שעוסק ועוסקת בזיקות שבין צריכה, תרבות חומרית וחיי יומיום, תרבות פופולרית וגבוהה, טעם, אומנויות וסגנון-חיים לבין זירות הכלכלה והפוליטיקה לשלוח תקצירים למושב הקהילה בכנס האגודה הסוציולוגית הישראלית. נשמח במיוחד לקבל תקצירים להרצאות הנוגעות באופן ישיר בנושא הכנס, המבוססות על מחקרים הבוחנים סוגיות מתחום הצריכה והתרבות והקשר שלהן לשליטה של המדינה הישראלית על השטחים שמעבר לגבולות 1948 ועל תושביהם הפלסטינים והיהודים. הרצאות מסוג זה יאפשרו להרחיב את הדיון על המשמעויות החברתיות של תהליכי השליטה וההתנגדות המתחוללים במרחב הישראלי-פלסטיני, כפי שאלה באים לידי ביטוי בספירות השונות של חיי היומיום ובשדות התרבות החומרית, האמנותית והפופולארית.


בברכה,ועדת ההיגוי של הקהילה: ד"ר רפי גרוסגליק, ד"ר דנה קפלן, פרופ' טלי כץ-גרו, עדית שביט. 

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה