קהילת למודי ידע מדע וטכנולוגיהכמו בשנים קודמות, גם השנה קהילת לימודי ידע מדע וטכנולוגיה תקיים מושב ייעודי במסגרתהכנס הסוציולוגי. אנו מזמנים את חברות וחברי הקהילה, וכן בעלי עניין אחרים, שמחקרםעוסק בתחומים הקשורים בלימודי ידע, במדע ובטכנולוגיה, להגיש תקצירים להצגה במושב.הנושאים יכולים להיות מגוונים, או כאלה שעוסקים במוקד הכנס: 50 ל-67 : חברה, שליטה,התנגדות.


הגשת התקצירים:יש להגיש את התקצירים בשפה העברית ישירות דרך מערכת ההרשמה של הכנס בכתובת:https://registration.israel-sociology.org.il/2017/registration2017.phpהקפידו בבקשה על עריכת לשון של התקצירים, לפני הגשתם.לאחר מילוי הפרטים בדף הרישום האלקטרוני, יש לצרף את התקציר פעמיים, כמפורט:
1 .התקציר יועתק למשבצת המיועדת (הדבק את תוכן התקציר)
2 .התקציר יועלה כקובץ מצורף (בפורמט doc, docx או pdf)
3. חובה לצרף ביוגרפיה קצרה (5-4 שורות) בשפה העברית, עם הגשת התקציר, בדף הרישום.

פורמט התקציר להגשה כולל:כותרת המאמרשם פרטי ושם משפחה של החוקר/תתואר אקדמי או סטודנט לתואר שני/שלישיהשתייכות מוסדיתדוא"ל ומספר טלפוןהתקציר:עד 200 מילים, רוחב שוליים של אינטש אחד מכל צד, פונט David 12.הצגת הנושא בקצרהרקע (תיאוריה וספרות)המטרה או השאלה שביסוד המחקרשיטת המחקר, ממצאים, דיון.

בברכה,
ד"ר דוד רייר, יו"ר הקהילה
אגט קראוס, רכזת הקהילה

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה