קול קורא של הקהילה המקצועית לבריאות ורפואה

בריאות ורפואה בפריפריה הגיאוגרפית ו/או החברתית

קול קורא של הקהילה המקצועית לבריאות ורפואה


לחברות וחברי קהילת של בריאות ורפואה, ולמתעניינות ולמתעניינים בתחום שלום רב. הכנס השנתי ה-48 של האגודה הסוציולוגית הישראלית יערך באוניברסיטה הפתוחה, ימים שני ושלישי, 30-31 בינואר 2017. נושא הכנס – "50 ל-67 :חברה, שליטה, התנגדות". בדומה לכנסים קודמים, גם השנה יתקיים בכנס מושב של קהילת בריאות ורפואה. אנו מזמינות חוקרים/ות לשלוח תקצירים להרצאות בנושא הכנס, או בנושאים אחרים הקשוריםלתחומי העניין של הקהילה.


יש להגיש את התקצירים להרצאות באמצעות מערכת ההרשמה לאגודה ובהתאם לכלליםהמפורטים בקול הקורא לכנסhttp://www.israel-sociology.org.il/uploadimages/KolKore_2017.pdf

לתשומת ליבכן/ם המועד האחרון להגשת תקצירים הוא ה- 31.10.16.ההרשמה לקהילה אינה כרוכה בתשלום ופתוחה לכל בעלי/ות העניין בתחום.


המעוניינים/ות להצטרף לדיוור הישיר של הקהילה מוזמנים/ות להירשם באמצעות מערכת ההרשמה של האגודה  https://registration.israel-sociology.org.il/2017/registration2017.php

להתראות בכנס

ד"ר תמי סגיב-שיפטר, יו"ר הקהילה ליאת מלביצקי, רכזת הקהילה

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה