קהילת הגירה ודמוגרפיה

בכנס יתקיימו שני מושבים של הקהילה: מושב אחד בנושא הגירה ומושב אחד בנושא דמוגרפיה. במושבים אלו תינתן עדיפות למאמרים הקשורים במישרין או בעקיפין לתמה הכללית של הכנס המציינת50 שנה למלחמת 1967 . כפי שמתואר בקול הקורא של הכנס, הכנס יציין 50 שנים לתחילת השליטה הצבאית והאזרחית של המדינה הישראלית על שטחים שמעבר לגבולות 1949 ועל תושביהם הפלסטינים. שליטה זו, וכן המאבקים המתחוללים בעטיה והאידיאולוגיות והנרטיבים השונים המתלווים אליה, הם בעלי השלכות מרחיקות לכת הן על החברה הפלסטינית והן על החברה הישראלית בממדיהן הרעיוניים, המוסדיים והמטריאליים. הכנס יבקש להעלות לדיון סוציולוגי את ההשלכות האלה ולבחון שאלות הנוגעות למשמעויות החברתיות העמוקות שלהן. הכנס יבחן כיצד מערכות היחסים שבין המדינה וקבוצות שונות בחברה הישראלית לבין החברה הפלסטינית על גווניה ומוסדותיה משפיעות על שלל היבטים של החיים החברתיים, התרבותיים, הפוליטיים והכלכליים משני צדי ה"קו הירוק". כמו כן, הכנס יעסוק במורכבות הכרוכה בכך שהמונחים התיאוריים וההמשגות התיאורטיות המשמשים לאיפיון וניתוח היחסים בין שתי החברות נתונים במחלוקת עמוקה, הן בזירה הציבורית והן בשדה הסוציולוגי הישראליים. במושבי ההגירה והדמוגרפיה נבקש לבחון את ההשלכות השונות של מלחמת 67 על תופעות הקשורות להגירה ועלייה כמו גם על הדמוגרפיה בישראל ומחוצה לה.


הנחיות להגשת תקצירים יש להגיש את התקצירים בשפה העברית ישירות דרך מערכת ההרשמה של הכנס בכתובת:.https://registration.israel-sociology.org.il/2017אנא הקפידו על עריכה לשונית של התקצירים בטרם הגשתם.


לתשומת ליבכם/ן: ניתן להגיש לכנס תקציר אחד בלבד. 

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה