קול קורא קהילת למודי מוגבלות

קול קורא למושב קהילת לימודי מוגבלותבכנס ה-48 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

31-30 בינואר, 2017 ,האוניברסיטה הפתוחה, רעננהנושא הכנס- 50 ל-67 :חברה, שליטה, התנגדות

מועד אחרון להגשת תקצירים: 31 באוקטובר, 2016

העלאת תקצירים דרך מערכת הרשמה של הכנס בלבד

 https://registration.israel-sociology.org.il/201

תקציר למושב קהילת לימודי מוגבלות

שליטה והתנגדות הם במוקד התפישה הביקורתית של מוגבלות. הכנס ה-48 של האגודה הסוציולוגית הישראלית הוא בנושא "חברה, שליטה והתנגדות", על רקע 50 שנה לתחילת השליטה הצבאית והאזרחית של מדינת ישראל על שטחים שמעבר לגבולות 1949. המודל החברתי שלמוגבלות מבקש להציג מוגבלות כתופעה חברתית המושפעת מהסביבה הפיזית והתפיסתית תפישה ביקורתית זו צמחה במדינות מערביות בעקבות מחאתם של אנשים עם מוגבלות כנגד השליטה שלבעלי מקצוע רפואיים על כל תחומי חייהם. ההתנגדות כלפי הממסד הרפואי דאז חשפה את יחסי הכוח בין אנשים עם וללא מוגבלות, ואת ההקשרים התרבותיים, הפוליטיים והכלכליים המכוננים מוגבלות בחברות שונות.  בישראל ההתנגדות כלפי הממסד הרפואי מקפלת בתוכה קונפליקטים נוספים ומגוונים הנובעים מהמציאות החברתית והמדינית באזור, כגון הסכסוך היהודי-פלסטיני, אפלייה על בסיס עדתי, מתח בין מגזרים שונים בחברה הישראלית, טיפול דיפרנציאלי בעליות יהודיות שונות, מעמדות שונים בקרב אנשים עם מוגבלות עצמם, הפרטת מדינת הרווחה ועוד. מציאות זו מציבה את שאלתה  מוגבלות במיקום ייחודי המקשר בין מרכיבי זהות שונים, ומציגה תמונה מורכבת ביחס למעמדם שלאנשים עם מוגבלות שונים אל מול הממסד הרפואי והמדיני. לאור האמור אנו מזמינים את חברי הקהילה ללימודי מוגבלות באגודה הסוציולוגית, וכן חוקרים וחוקרות מדיסציפלינות נוספות, המאמצים את הפרספקטיבה של לימודי מוגבלות, להציג מחקרים העוסקים במאבקיהם של אנשים עם מוגבלות בעבר ובהווה, בניסיונות להגדיר שליטה ו/או להתנגד לה, וכן ביחסי כוח בין אנשים עם וללא מוגבלות, ובין אנשים עם מוגבלות לבין עצמם, בהקשרים שונים בחברה הישראלית-פלסטינית. 

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה