פרטים על גברת היבא יזבק ב:משתתפים


גברת היבא יזבק

דוא"ל

heba.yazbak@gmail.com

השתייכות

אוניברסיטת תל-אביב

השתתפות

ביוגרפיה

דוקטורנטית בחוג לסוציולוגיה ואנתרפולוגיה- אוניברסיטת תל אביב. עוסקת בקולניאליזם התיישבותי, מגדר, מרחב והגירה מאולצת. עורכת הספר מעמד אישי ומגדר: נשים פלסטיניות בישראל, עריכה משותפת עם דר ליאת קוזמא.

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
חזרה למעלה