חברי הוועדה המארגנת של הכנס ה-50


פרופ' אורי בן אליעזר

דוא"ל uriben007@gmail.com
השתייכות אוניברסיטת חיפה
תפקיד חבר ועדת הכנס

ביוגרפיה מקוצרת