ישיבת קהילות ב:יום ב'


ב

09:00

בניין רבין קומה 6

חדר 6010

קהילת ארגונים ועבודה - חדר 6010

הרצאות
  • אין הרצאות

ב

09:00

בניין רבין קומה 6

חדר 6011

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה