מושבים מקבילים ב:יום ג'


ג

16:30

בניין רבין

חדר 6001

מדיניות בריאות בישראל: היבטים חברתיים, תרבותיים וכלכליים - קהילת בריאות ורפואה

מחקרים סוציולוגיים מערערים על התפיסות הניאו-ליברליות הרווחות המציגות את אורח החיים של הפרט ואת מצב בריאותו כנתונים באחריותו של האינדיבידואל. סוציולוגים של הבריאות והרפואה מראים כיצד אורח החיים מעוצב ב...

קראו עוד...

הרצאות

ג

16:30

בניין רבין

חדר 6002

מפגשים ומתחים חברתיים ופוליטיים בכיתה, בבית הספר ומעבר להם- קהילת חינוך

מערכת החינוך מאופיינת במגוון אנושי, חברתי ותרבותי. למגוון זה השלכות עמוקות על תהליכים חינוכיים בבית הספר ומחוצה לו. מושב זה יעסוק בגיוון החברתי דרך שאלות של אקלים לימודי, תקשורת ברשתות החברתיות, רב-תר...

קראו עוד...

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה