ישיבת קהילות ב:יום ב'


ב

11:00

בניין רבין קומה 6

חדר 6010

קהילת משפחה - חדר 6010

הרצאות
  • אין הרצאות

ב

11:00

בניין רבין קומה 6

חדר 6011

קהילת בריאות ורפואה - חדר 6011

הרצאות
  • אין הרצאות

ב

11:00

בניין רבין קומה 6

חדר 6013

קהילת חינוך - חדר 6013

הרצאות
  • אין הרצאות

ב

11:00

בניין רבין קומה 6

חדר 6012

ב

11:00

בניין רבין קומה 6

קהילת סביבה-חברה - חדר 6003

הרצאות
  • אין הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה