פרטים על פרופ' עדנה לומסקי-פדר ב:משתתפים


פרופ' עדנה לומסקי-פדר

דוא"ל

השתייכות

האוניברסיטה העברית בירושלים

השתתפות

ביוגרפיה

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה