פרטים על ד"ר יוליה לרנר ב:משתתפים


ד"ר יוליה לרנר

דוא"ל

השתייכות

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

השתתפות

ביוגרפיה

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה