הרצאה: סוציולוגיה של צבא ללא אלימות.. ב:הסוציולוגיה של החברה הישראלית: מושב לזכרו של פרופ' משה ליסק ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'ב

09:30

בניין רבין קומה 6

חדר 6002

סוציולוגיה של צבא ללא אלימות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה