הרצאה: מפגשים בין-תרבותיים בשוק כפר ק.. ב:סוציולוגיה אורבנית בישראל: סוגיות בתכנון ומדיניות, מגמות אורבניות וחיים בעיר ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'ב

09:30

בניין רבין קומה 6

חדר 6001

מפגשים בין-תרבותיים בשוק כפר קאסם

מדי שבת, מאות פוקדים את השוק העירוני בכפר קאסם, עיר פלסטינית בדרום אזור המשולש בישראל. האוכלוסייה שמבקרת במרחב השוק מגוונת וכוללת הן יהודים והן פלסטינים אזרחי ישראל. סוגיה מרכזית בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של מרחבים אורבניים, היא השאלה האם מפגש בין-תרבותי במרחבים ציבוריים משותפים (shared public spaces) עשוי להפחית דעות קדומות וחרדה מ"האחר" או שמא השפעת המפגש הוא מינימלי בשל הארעיות והמקריות של המגע בין הקבוצות? (Wessel 2009). על פי תיאוריית המגע (Contact Theory) של גורדון אולפורט (Allport 1954) תוצאה זו עשויה לקרות תחת התנאים הבאים: שוויון בין הקבוצות בתוך הסיטואציה; מטרה משותפת; שיתוף פעולה בין-קבוצתי ותמיכה מוסדית (או היעדר פיקוח מוסדי). ברצוני לטעון כי מרחב השוק העירוני בכפר קאסם הינו אופטימלי למפגש בין-תרבותי מכיוון שהוא עונה על תנאים אלו ואף מאפשר להתגבר על חלק מהקשיים שבתיאוריה: חרדה לביטחון האישי, נימוס בסיסי, הישארות ההכלה ברמה הבין-אישית בלבד (valentine 2008).
הדיון מבוסס על עבודת שדה שנערכה בין השנים 2016 - 2018 במרחב השוק בכפר קאסם. עבודת השדה כללה מגורים בעיר, תצפיות, ראיונות עומק פתוחים עם סוחרים ובעלי תפקידים בשוק וראיונות לא פורמליים עם קונים. אדגים את טענתי באמצעות מקרה בוחן של התאוששות השוק בכפר קאסם זמן קצר לאחר שוך המאורעות האלימים ביוני 2017 בין תושבי העיר לכוחות משטרה שבמהלכם נורה למוות מוחמד טהה, מפגין בן 27. ברצוני להציע כי תיאוריית ההצטלבויות (Intersectionality theory) שמאפשרת בחינה של זהויות נוספות מעבר לזו האתנית, עשויה להסביר את יציבות השוק גם בתקופה מתוחה זו. בהרצאה אני מבקש להרחיב את הדיון העכשווי בסוציולוגיה אורבנית בנוגע למרחבים ציבוריים משותפים ואבקש לטעון כי מרחב השוק העירוני, בשל מאפייניו, הוא אופטימלי למפגשים בין-תרבותיים.

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה