הרצאה: "הפרחת השממה" בעידן .. ב:סוציולוגיה אורבנית בישראל: סוגיות בתכנון ומדיניות, מגמות אורבניות וחיים בעיר ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'ב

09:30

בניין רבין קומה 6

חדר 6001

"הפרחת השממה" בעידן הנאו-ליברלי

בשנות הקמתה, מדינת ישראל קידמה בגלוי את יישוב הארץ ובייחוד הספר, על מנת להבטיח את ריבונותה היהודית. עם התפתחות העידן הנאו-ליברלי, הנדסת המרחב מועברת לידי כוחות השוק וכוללת גם מטרות חברתיות-כלכליות. המדינה מפריטה את יישוב המרחב הפריפריאלי לידי עמותות התיישבות מתוך תפיסה הרואה באוכלוסייה הבאה מבחוץ, המתוארת כצעירה, משכילה, בעלת יוזמה ו"אידיאליסטית", ככוח העשוי לתרום לצמיחה חברתית-כלכלית. עם זאת, הפרטת המרחב נעשית באופן סלקטיבי, תוך התערבות מכוונת של המדינה המבקשת להמשיך לשמר את מטרותיה האתנו-לאומיות. המחקר הנוכחי מתמקד בתופעת ההתיישבות של עמותת איילים וגרעינים תורניים בערים לוד, עכו וירוחם. בעזרת ניתוח איכותני של מסמכי מדיניות וראיונות עומק שנערכו עם קובעי מדיניות, חברי גרעינים ותושבים ותיקים, המחקר מבקש להציג את הקשר בין מטרות כלכליות ולאומיות במדיניות ההתיישבות, את השלכותיה של המדיניות על מערכות היחסים הנוצרות בערים בין תושבים ומתיישבים ואת התעוררותה של התנגדות מקומית. בהתאם להתפתחות הספרות המחקרית על ג'נטריפיקציה כאסטרטגיה מדינית נאו-ליברלית בעלת מניעים והקשרים מגוונים, המחקר טוען כי תופעת הג'נטריפיקציה מתרחשת גם במקרה של כניסת אוכלוסיות "חזקות" ממניעים אידיאולוגים לפריפריה. המחקר מציע את המונח "ג'נטריפקיציה אידיאולוגית ממשלתית'"(State-led-ideological gentrification) על מנת לתאר את ההתיישבות האידיאולוגית בפריפריה, כתוצר של מדיניות המשלבת מטרות לאומיות וכלכליות. זו משמשת כאסטרטגיה מדינית של הנדסה דמוגרפית בעידן הנאו-ליברלי, אשר תחתיה ממשיך לשגשג ההיגיון האתנו-לאומי.

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה