בין הבניות מגדריות לצדדים מוחלשים: איזון פערים חברתיים בעידן המשפט הנמוג ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'


ב

09:30

בניין רבין קומה 6

חדר 6004

בין הבניות מגדריות לצדדים מוחלשים: איזון פערים חברתיים בעידן המשפט הנמוג

מטרתו של מושב זה הינה לבחון את ההשפעות החברתיות של תופעת ה״משפט הנמוג,״ בו קיים מיעוט פסקי דין מלאים וריבוי של פשרות והסדרי טיעון. כחלופה להליך המשפטי המסורתי בו השופט מכריע בשאלה המשפטית הנמצאת לפניו, נעשה כיום שימוש רב בהליכים אלטרנטיביים הלקוחים מעולם פתרון הסכסוכים. הליכים אלו יכולים להתקיים מחוץ לבית המשפט כפי שקורה במקרים של גישור ובוררות, או בתוך בית המשפט כאשר השופטים עצמם עושים שימוש בפרקטיקות אלו. בעוד שלהליכים המתקיימים בתוך בית המשפט ישנן השלכות משפטיות ומשמעויות ציבוריות, הן גם מעלות שאלות נורמטיביות הנוגעות לתפיסות של שיוויון וצדק.
בהתבסס על תצפיות איכותניות בהליכי קדם משפט אשר התקיימו במסגרת המחקר Judicial Conflict Resolution Research Group באוניברסיטת בר אילן בראשותה של פרופסור מיכל אלברשטיין ובמימון ה - European Research Council, תיבחן השאלה האם יש בשימוש בכלים הלקוחים מעולם של ישוב סכסוכים שיפוטי כדי ליצור ספירה ציבורית חדשה המגינה על צדדים מוחלשים במערכת המשפט ומאזנת או משעתקת הבניות מגדריות.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה