הפרופסיה הרפואית ויחסים בין-פרופסיונליים: התנהגויות והתמודדויות- קהילת בריאות ורפואה ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'


ב

11:30

בניין רבין קומה 6

חדר 6011

הפרופסיה הרפואית ויחסים בין-פרופסיונליים: התנהגויות והתמודדויות- קהילת בריאות ורפואה

במושב נעסוק באנשי מקצועות הטיפול בבריאות, ברגשותיהם, בדרכי התנהגותם ובאופני התמודדותם עם מספר דילמות. פרופ' דלית יסעור-בורוכוביץ' תציג מחקר בו בחנה את עמדותיהם, רגשותיהם ודרכי ההתמודדות של רופאים ורופאות המבצעים פעולה של הפסקת חיים בעת הפסקת הריון מאוחרת. פרופ' יעל קשת תדבר על מחקר שבחן את סוגיית ההפרדה בין חולים יהודים לערבים בחדרי אשפוז בבתי חולים ועמדותיהם ודרכי פעולתם של מטופלים, מנהלים, רופאים ואחיות לגבי הפרדות אלו. מר אסף גפן יציג ממחקרו על פער פרופסיונלי בין רופאים לאחיות והשפעתו על כבוד האדם. הדוברת הרביעית, גב' גלית נויפלד-קרושינסקי, תספר ממחקרה על התייחסות של סטודנטים לרפואה להתנהגויות לא ראויות של רופאים המהווים סוכני סוציאליזציה עבורם.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה