סוציולוגיה פוליטית- אתניות ולאומיות ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'


ב

11:30

בניין רבין קומה 6

חדר 6004

סוציולוגיה פוליטית- אתניות ולאומיות

מושב זה עוסק במאבקים הבלתי פוסקים לעיצוב אופים של המדינה והמרחב הציבורי בישראל. ההרצאות במושב דנות במאבק לשוויון כלכלי וחברי בין יהודים לערבים, במאבק של ארגונים ניאו-לאומניים דתיים-פונדמנטליסטים יהודים כנגד "התבוללות", במאבקים בין חילונים לדתיים (בני דתות שונות) על עיצוב המרחב הציבורי, ובמאבק בתוך קבוצת הרוב היהודי על ייצוג של זרמים דתיים לא-אורתודוקסים במרחב הציבורי ובשיח האתנו-דתי בישראל.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה