קהילת סוציולוגיה ציבורית ושל מדיניות - חדר 6012 ב:ישיבת קהילות ב:יום ב'


ב

16:00

קהילת סוציולוגיה ציבורית ושל מדיניות - חדר 6012

הרצאות
  • אין הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה