צבא ביטחון וגבולות- קהילת צבא וביטחון ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'


ב

16:30

בניין רבין

חדר 6010

צבא ביטחון וגבולות- קהילת צבא וביטחון

במהלך שני העשורים האחרונים אנו עדים לשורה של תופעות גלובליות המאתגרות את גבולות מדינת הלאום, ובכלל זאת, התגברות של הברחות נשק, סמים ובני אדם, פעולות התקפיות של ארגוני אלימות תת-מדינתיים, וגלים של מהגרים הנעים צפונה ומערבה מאזורי מוכי מלחמה ומשברים פוליטיים. ברוח דומה, בשנים האחרונות גם גבולותיה של ישראל עוברים שורה של תמורות כתוצאה מתופעות גבול שונות: גבול ישראל-מצרים הפך למרחב מבוצר שהוקמה בו גדר מערכת חדשה שתכליתה העיקרית היא עצירת כניסתם לארץ מבקשי מקלט אפריקאיים; קו הגבול בין ישראל וירדן נמצא בעיצומו של ביצור מחודש; גבול ישראל-סוריה הפך ל״גבול חם״ שבעת ובעונה אחת מהווה איום ביטחוני ומייצר אתגר הומניטרי ופוליטי בקליטת אזרחים סורים פצועים; וגם גבולותיה הפנימיים והלא מוסדרים של ישראל עם הגדה המערבי, וביתר שאת עם רצועת עזה, מייצרים אתגרים ביטחוניים בשני עבריו של הגבול.
קהילת צבא וביטחון מייחדת מזה כשנתיים את עבודת חברי הקהילה למחקר, בירור ופענוח מושג הגבול - אם דרך סיורים מקצועים שאנו עורכים בשנתיים האחרונות למרחבי גבול שונים בארץ ואם באמצעות גליון מיוחד שצפוי להתפרסם בשנת 2019 בכתב העת Res Militaris ויוקדש לגבולותיה הביטחוניים של ישראל.
נמשיך ונעסוק בנושא גם במושב הקהילה בכנס הסוציולוגי. במושב יוצגו חמש עבודות העוסקות בממשק שבין צבא, ביטחון, וגבולות בישראל, כדוגמת: מאפיינים ארגוניים ומנהיגותיים של יחידות צבאיות ושיטוריות הפועלות במרחבי גבול; התמודדות אזרחית עם איומי גבול שונים ופעולות ביטחון של אזרחים החיים במרחבי גבול; פעולות הומניטאריות ופעולות בטחוניות באזורי הגבול ויחסי הגומלין ביניהן; ועיצוב הגבולות הסימבוליים והפיזיים על ידי הממסד ושלוחותיו.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה