סוציולוגיה אורבנית בישראל: סוגיות בתכנון ומדיניות, מגמות אורבניות וחיים בעיר ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'


ב

09:30

בניין רבין קומה 6

חדר 6001

סוציולוגיה אורבנית בישראל: סוגיות בתכנון ומדיניות, מגמות אורבניות וחיים בעיר

סוציולוגיה אורבנית היא תחום חשוב בסוציולוגיה כיום, עם ממשקים לדיסציפלינות אחרות ובעל השלכות על היבטים שונים של מדיניות ציבורית. בעידן שבו כמחצית מאוכלוסיית העולם מתגוררת בערים, העיר היא זירה מרכזית לבחינת תופעות חברתיות ותרבותיות, שנשענות על תהליכים ומגמות רחבים כמו גלובליזציה, ניאוליברליזם והפרטה, הגירה וצרכנות. הסוציולוגיה האורבנית אינה מפותחת דיה בישראל וזהו ניסיון ראשוני לפתח את התחום ולהציגו במרוכז.
חמש ההרצאות במושב יבחנו תופעות שונות במגוון ערים בישראל: ירושלים, תל אביב, באר שבע, לוד, עכו, ירוחם וכפר קאסם. ההרצאות במושב יבחנו תופעות אורבניות בישראל מכיוונים תיאורטיים שונים: ניתוח תופעת "דירות הרפאים" מפרספקטיבה של ג'נטריפיקציה טרנסלאומית – המבוססת על כוחות חיצוניים ולא מקומיים; ניתוח הממד הגילאי בהגירת המעמד הבינוני למרכזי הערים הגדולות; ניתוח אי-שוויון ושוליות בעיר במונחים של מלנכוליה; ניתוח ההשפעות החברתיות של מפגש בין-תרבותי במרחבים אורבניים ציבוריים; וניתוח הנדסת המרחב בישראל מפרספקטיבה של "ג'נטריפיקציה אידיאולוגית" שמשתמשת בהפרטה לחיזוק אג'נדה לאומית ושהמדינה נוכחת בעיצובה.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה