זהויות בארגוני עבודה: ממיקרו למאקרו - קהילת ארגונים ועבודה ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'


ב

09:30

בניין רבין קומה 6

חדר 6010

זהויות בארגוני עבודה: ממיקרו למאקרו - קהילת ארגונים ועבודה

המושב יעסוק בסוגיות הנוגעות לפוליטיקת הזהויות בהקשרים ארגוניים ופוליטיים מגוונים. המציגים השונים יחשפו בפני משתתפי המושב היבטים הנוגעים לזהות אתנית, מגדרית ומקצועית ועוד דרך מקרי-בוחן שונים, חלקם נוגעים לרמת המיקרו וחלקם לרמת המקרו.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה